top of page
Screenshot 2023-06-05 162031.jpg

Helaas, vanaf 2024 zal er geen nieuwe editie van de Bedriegertjes rally meer georganiseerd worden. We danken alle deelnemers en sponsoren van eerdere edities hartelijk voor hun deelname en daarmee de steun aan het goede doel.

Tafelronde 104 Rheden

bottom of page